Công ty luật - Văn phòng luật sư tại Việt Nam

Công ty Luật Baker & Mckenzie

Địa chỉ: 12th Floor, Saigon Tower 29 Le Duan Blvd District 1 Ho Chi Minh City

Thông tin công ty
5

Các văn phòng Baker & McKenzie Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 1993. Hiện nay, hai văn phòng có trên 60 luật sư và nhân viên chuyên môn, cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực luật công ty và luật thương mại cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại và đầu tư quốc tế.

Hoạt động tư vấn của Baker & McKenzie tại Việt Nam nhiều năm liền được xếp hạng trong nhóm dẫn đầu trong các bản khảo sát điều tra của ngành. Trong Niêm giám 2010 của PLC Which Lawyer?, Baker & McKenzie được xếp hạng là Công ty luật số 1 tại Việt Nam và được coi là công ty luật hàng đầu hoặc công ty luật được đặc biệt khuyến nghị sử dụng dịch vụ ở nhiều hạng mục hơn bất cứ công ty luật nào khác.

Với tư cách là công ty luật toàn cầu hàng đầu, các mối quan hệ quốc tế của chúng tôi được bổ sung thêm nhờ các cơ sở vững chắc tại Việt Nam. Chúng tôi giúp khách hàng vượt qua khoảng cách về văn hóa và ngôn ngữ có thể làm cản trở con đường dẫn tới thành công trong kinh doanh thương mại quốc tế. Là một công ty luật với phạm vi hành nghề cung cấp dịch vụ toàn diện, chúng tôi tư vấn cho khách hàng trong rất nhiều lĩnh vực thị trường khác nhau, hỗ trợ các dự án cải cách pháp luật nhằm cải thiện môi trường hoạt động kinh doanh và giúp khách hàng phát triển công việc kinh doanh của họ trong nền kinh tế năng động này.

Theo:http://www.bakermckenzie.com/Vietnam/Hanoi/

Tham khảo bản đồ
  • Thành lập công ty

    Thành lập công ty

    Điện thoại: 04 66 64 06 06

  • Đăng ký nhãn hiệu

    Đăng ký nhãn hiệu

    Điện thoại: 04 66 64 05 05