Công ty luật - Văn phòng luật sư tại Việt Nam

Công ty luật hợp danh N & Q

Địa chỉ: 30/20, Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Thông tin công ty

Các dịch vụ của Công ty luật hợp danh N & Q

Tư vấn Pháp lý

 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
 • Chia tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, cổ phần hóa các loại  hình Doanh nghiệp.
 • Tư vấn cho Doanh nghiệp về các thủ tục chuẩn bị đưa doanh nghiệp vào hoạt động (Mở sổ đăng ký thành viên; mở sổ sách kế toán, ký hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể với người lao động, ký hợp đồng thuê Trụ sở, kho ,…)
 • Tư vấn pháp luật về đầu tư trong nước và nước ngoài
 • Tư vấn pháp luật về lao động, tuyển dụng
 • Đại diện/Tham gia giải quyết  các tranh chấp dân sự, kinh tế, thương mại

Tư vấn Đầu tư và Quản lý:

 • Hỗ trợ đánh giá và hoàn chỉnh các ý tưởng đầu tư tìm kiếm đối tác
 • Xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi, hỗ trợ tìm kiếm các nguồn tài chính dự án
 • Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác nước ngoài, thành lập các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Tư vấn và hỗ trợ cổ phần hoá doanh nghiệp, tái cơ cấu công ty .
 • Quản trị tài sản sở hữu trí tuệ.

Tư vấn Thường xuyên

Đây là dịch vụ đặc biệt _dịch vụ tư vấn thường xuyên cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp_góp phần hạn chế rủi ro về mặt pháp lý, phòng ngừa các tranh chấp phát sinh trong thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp
Tổ chức hoặc doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là khách hàng) ký hợp đồng tư vấn thường xuyên với công ty sẽ được cung cấp các dịch vụ pháp lý sau đây:

 • Xem xét, cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến phương diện pháp lý (nếu có) phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách hàng;
 • Góp ý xây dựng hoặc dự thảo Quy chế hoạt động và các văn bản khác liên quan đến tổ chức, hoạt động của khách hàng (theo yêu cầu của khách hàng);
 • Rà soát lại toàn bộ các văn bản liên quan đến tổ chức, hoạt động của khách hàng phát sinh trước thời điểm ký Hợp đồng này để đưa ra ý kiến tư vấn cho khách hàng nhằm xây dựng văn bản mới để khắc phục những thiếu sót, những nội dung chưa phù hợp (nếu có);
 • Xem xét, cho ý kiến (hoặc dự thảo) các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự, hợp đồng lao động của khách hàng chuẩn bị ký kết với các tổ chức, cá nhân ;
 • Tư vấn cho khách hàng (hoặc cùng với khách hàng) đàm phán và giao kết hợp đồng với các tổ chức, cá nhân ;
 • Tư vấn cho khách hàng (hoặc cùng với khách hàng) giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách hàng;
 • Dự thảo các văn bản (đối ngoại) liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách hàng (khi có yêu cầu).
 • Cung cấp các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, sản xuất và điều hành của khách hàng (khi có yêu cầu) .
 • Tư Vấn các vấn đề liên quan đến lĩnh vực nhân sự: chính sách phát triển nhân sự, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng và đào tạo….

Thông Dịch-Dịch Thuật:

 • Dịch thuật Việt –Anh –Pháp các loại tài liệu văn bản
 • Dịch công chứng theo yêu cầu khách hàng
 • Các dịch vụ thông dịch Anh-Pháp -Nhật (do nhóm thông dịch viên chuyên nghiệp cộng tác với công ty phụ trách).

Tham khảo bản đồ
 • Thành lập công ty

  Thành lập công ty

  Điện thoại: 04 66 64 06 06

 • Đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu

  Điện thoại: 04 66 64 05 05