Công ty luật - Văn phòng luật sư tại Việt Nam

Công ty luật TNHH Brandco

Địa chỉ: Phòng 1201, Tòa nhà N2D, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính - Tp Hà Nội

Thông tin công ty
7

BRANDCO LAW FIRM – Hãng Luật Brandco được thành lập bởi các luật sư, luật gia giỏi chuyên môn và giàu kinh nghiệm, với phương châm hoạt động thể hiện trong slogan của công ty: “Brandco – Khởi nguồn thành công!” Công ty luật Brandco luôn tự hào là nhà cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến chuyên nghiệp tại Việt Nam.

GIỚI THIỆU VĂN PHÒNG:

Công ty luật Brandco là công ty Tư vấn pháp luật trực tuyến chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt nam. Công ty luật Brandco chuyên cung cấp các dịch vụ Tư vấn chuyên nghiệp trong các lĩnh vực: Tư vấn đầu tư, Tư vấn Sở hữu Trí tuệ,Tư vấn dự án . Với bề dày kinh nghiệm của đội ngũ luật sư, luật sư sở hữu trí tuệ và chuyên gia Tư vấn làm việc tại công ty cùng mạng lưới đông đảo các cộng tác viên, Công ty luật Brandco luôn cam kết cung cấp cho khách hàng các dịch vụTư vấn chuyên nghiệp với chất lượng và độ tin cậy cao nhất cùng các giải pháp toàn diện và sáng tạo cho các vấn đề của doanh nghiệp.

CÁC DỊCH VỤ CHÍNH:

I. TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

 •  Điều tra, phân tích thị trường và môi trường kinh doanh: Cung cấp các thông tin, số liệu về Thực trạng đầu tư ở một lĩnh vực nhất định và các chính sách, pháp luật của Nhà nước đang và sẽ áp dụng với lĩnh vực đầu tư tương ứng để Nhà đầu tư có cơ sở đưa ra Quyết định đầu tư.
 •  Tìm kiếm, lựa chọn đối tác, địa điểm đầu tư, điều tra công ty: Cung cấp các thông tin và đưa ra các ý kiến pháp lý về các đối tác Nhà đầu tư dự định hợp tác, liên kết, giới thiệu các đối tác, địa điểm đầu tư để Nhà đầu tư lựa chọn và quyết định hợp tác đầu tư.
 •  Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật, lập hồ sơ dự án, xin giấy phép đầu tư: Tư vấn, xây dựng Dự thảo hồ sơ nghiên cứu lập dự án đầu tư, xin cấp phép đầu tư, hồ sơ dự thầu, hồ sơ mời thầu.
 •  Tư vấn các thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư (ưu đãi thuế, miễn giảm tiền thuê đất, …): Tư vấn về các chính sách ưu đãi của Nhà nước, địa phương đối với lĩnh vực Nhà đầu tư lựa chọn và trình tự thủ tục, điều kiện để được hưởng các ưu đãi của Nhà nước.

II. TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP

 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mở chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục thành lập các loại hình doanh nghiệp trong nước, mở Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 • Tư vấn pháp luật về việc tổ chức lại doanh nghiệp như chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi doanh nghiệp như: Chia hoặc tách các Công ty TNHH, Công ty cổ phần; sáp nhập công ty TNHH, Công ty cổ phần; chuyển đổi từ Công ty TNHH 2 thành viên thành 1 thành viên hoặc Công ty TNHH thành cổ phần và ngược lại.
 • Tư vấn pháp luật về việc điều chỉnh các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện do chuyển trụ sở, chuyển nhượng vốn, thay đổi ngành nghề kinh doanh, đổi tên doanh nghiệp hoặc Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện, thay đổi người đại diện theo pháp luật…
 • Tư vấn cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước: Tư vấn trình tự, thủ tục cổ phần hoá; xử lý tài chính, lao động…trước khi cổ phần hoá; Xây dựng phương án cổ phần hoá; Tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông lần đầu; Tư vấn và thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cổ phần hoá…
 • Xin giấy phép con cho các ngành nghề kinh doanh có điều kiện của doanh nghiệp: Giấy phép kinh doanh rượu, Giấy phép kinh doanh thuốc lá, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm…
 • Tư vấn cơ cầu tổ chức hoạt động, quản trị doanh nghiệp: Tư vấn và xây dựng, hiệu chỉnh các Quy chế quản lý và điều hành doanh nghiệp như: Điều lệ tổ chức và hoạt đông, Quy định về trình tự họp Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Giám đốc, Quy chế Ban Kiểm soát, Quy chế tài chính, Quy chế các phòng, ban…

III. TƯ VẤN NỘI BỘ CỦA DOANH NGHIỆP

 • Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 • Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần.
 • Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đối với Công ty cổ phần.
 • Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH.
 • Quy chế điều hành của Giám đốc/Tổng Giám đốc.
 • Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm cán bộ quản lý.
 • Quy chế các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.
 • Quy chế chuyển nhượng cổ phần đối với Công ty cổ phần.
 • Quy chế tài chính.
 • Thoả ước lao động tập thể.
 • Quy chế lương, thưởng .
 • Nội quy lao động…

TƯ VẤN PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ:

 • Công ty luật Brandco tập hợp đội ngũ các chuyên gia có trình độ cao, hiểu biết uyên thâm và có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực pháp luật sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong các lĩnh vực:
 • Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá, sánh chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, tên gọi xuất xứ hàng hoá;
 • Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả, tên miền trên Internet;
 •  Tư vấn các vấn đề liên quan đến sở hữu công nghiệp và bản quyền tác giả;
 •  Tư vấn về chuyển giao công nghệ;
 •  Tư vấn về bảo vệ bí mật kinh doanh và chống cạnh tranh không lành mạnh;
 • Đại diện/Tham gia giải quyết các tranh chấp, vi phạm quyền sở hữu công nghiệp và bản quyền tác giả;

TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG

 •  Tư vấn các khía cạnh pháp lý liên quan đến việc sử dụng lao động, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, kỷ luật lao động, an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp.
 •  Soạn thảo, hiệu chỉnh thoả ước lao động tập thể, Hợp đồng lao động, Hợp đồng thuê Giám đốc/Tổng Giám đốc theo yêu cầu của khách hàng.
 •  Tư vấn pháp luật về người lao động đi làm việc ở nước ngoài và cho các doanh nghiệp XKLĐ.
 •  Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến pháp luật lao động tại Toà án có thẩm quyền.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁP LÝ

 • Tư vấn, giải quyết tranh chấp giữa các cổ đông, thành viên của doanh nghiệp với nhau hoặc giữa các thành viên, cổ đông với Ban giám đốc của doanh nghiệp.
 • Tư vấn, giải quyết tranh chấp trong các vụ án kinh doanh – thương mại, dân sự, lao động, hành chính.
 • Cử luật sư tham gia tranh tụng bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong các vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN

 • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của Quý Công ty về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực lao động, thương mại, xuất nhập khẩu, đầu tư…;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Quý Công ty;
 •  Rà soát lại toàn bộ các văn bản liên quan đến tổ chức, hoạt động của Quý Công ty phát sinh trước thời điểm sử dụng dịch vụ để đưa ra các ý kiến tư vấn cho Quý Công ty nhằm xây dựng văn bản mới để khắc phục những thiếu sót, những nội dung chưa phù hợp (nếu có);
 •  Tư vấn cho Quý Công ty trong việc đàm phán và giao kết hợp đồng, tư vấn phương thức giải quyết các tranh chấp phát sinh từ việc ký kết, thực hiện hợp đồng;
 • Tư vấn các giải pháp phòng ngừa rủi ro phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Quý Công ty;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp với bên Quý Công ty phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Quý Công ty (kể cả trong trường hợp khởi kiện hoặc bị khởi kiện).
 • Cung cấp danh mục văn bản luật mới có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp định kỳ (tuần , tháng) qua một trong các phương thức như email, fax, thư tín…
 • Hỗ trợ khách hàng tối đa để đảm bảo tính chuẩn mực pháp lý và có lợi nhất, an toàn nhất trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh (Kiểm tra tính hợp pháp của các văn bản pháp luật do Quý công ty phát hành ra bên ngoài cũng như các tài liệu mà Quý công ty nhận được);

Theo:http://brandco.vn

Tham khảo bản đồ
 • Thành lập công ty

  Thành lập công ty

  Điện thoại: 04 66 64 06 06

 • Đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu

  Điện thoại: 04 66 64 05 05