Công ty luật - Văn phòng luật sư tại Việt Nam

Công ty Luật TNHH Tâm Chung

Địa chỉ: 70 Nguyễn Thái Bình,Quận 1,Tp Hồ Chí Minh

Thông tin công ty
5
Văn phòng Luật sư Tâm Chung (Vilex) là một bộ phận của Đoàn luật sư TP HồChí Minh và được thành lập theo Quyết định số 102/QĐ-ĐLS ngày 05/10/1998 của Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh.
Năm 2001, Văn phòng Luật sư Tâm Chung (Vilex) đã đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp TP.HCM theo quy định của Pháp lệnh luật sư năm 2001 và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 41-02.0116/TP/ĐKHĐ ngày 11/10/2002.
Các thành viên sáng lập bao gồm:
 • Luật sư Trương Hoài Tâm
 • Luật sư Nguyễn Chúng
 • Luật sư Đỗ Thị Thanh Tâm
Ông Trương Hoài Tâm và Ông Nguyễn Chúng từng là Phó Giám đốc của Công ty Luật Luật Việt – Một Công ty Luật hàng đầu Việt Nam vào những năm 1995 – 1997.
Trưởng Văn phòng Luật Tâm Chung là Luật sư Trương Hoài Tâm.
 
Vào tháng 10/2008, Văn phòng Luật sư Tâm Chung (Vilex) chuyển đổi thành Công ty Luật TNHH Tâm Chung (Vilex Law Firm) theo giấy Đăng ký hoạt động số 41.07.0895/TP/ĐKHĐ ngày 24/10/2008.

DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Chúng tôi được chỉ định bởi:
 • Nhà cung cấp dịch vụ vận tải đa phương thức
 • Doanh nghiệp thương mại trong và ngoài nước
 • Nhà đầu tư nước ngoài
 • Hiệp hội bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu
 • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo hiểm
 • Các Hiệp hội thương mại
 • Thương nhân
 • Các bên tham gia hợp đồng Li-xăng và Nhượng quyền thương mại

Theo:http://www.vilexlaw.vn

Tham khảo bản đồ
 • Thành lập công ty

  Thành lập công ty

  Điện thoại: 04 66 64 06 06

 • Đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu

  Điện thoại: 04 66 64 05 05