Công ty luật - Văn phòng luật sư tại Việt Nam

Công ty luật TNHH TNL

Địa chỉ: Tầng 8 Detech Tower, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Từ Liêm,Tp Hà Nội

Thông tin công ty

công ty luật hoạt động chuyên biệt trong lĩnh vực tư vấn luật, tôn chỉ hoạt động của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng những giải pháp để định hướng hoạt động, quyết định hành động đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả trong hoạt động của khách hàng.

Khách hàng của chúng tôi là những doanh nghiệp, những nhà đầu tư sẽ, đã và đang hoạt động trong nền kinh tế với nhiều mục đích  và tiếp cận khác nhau.

Một hoạt động, một quyết định của khách hàng (doanh nghiệp, nhà đầu tư) là tổng hòa của các yếu tố kinh tế, tài chính và pháp lý, hành động và quyết định đó chỉ đạt được mục tiêu của chủ thể nếu nó đảm bảo tuân thủ các quy luật kinh tế, tài chính trên cơ sở tuân thủ pháp luật, tôn trọng hành lang pháp lý.

Tư vấn nói chung và tư vấn luật nói riêng không trực tiếp tạo ra của cải vật chất như các hình thức lao động khác nhưng nó đóng vai trò là chất xúc tác, là chất “bôi trơn” cho các hoạt động của chủ thể trong nên kinh tế.

Giống như một cỗ máy, không có chất bôi trơn cỗ máy vẫn có thể vận hành nhưng sẽ nhanh hỏng và không đảm bảo được năng suất, chất lượng của sản phẩm, không có tư vấn luật, các hoạt động kinh tế vẫn cứ diễn ra nhưng sẽ không đạt được mục tiêu của chủ thể hoặc gây ra những hậu quả khó lường đối với chủ thể hành động hoặc xã hội nói chung.

Nhận thức và hiểu rõ được vai trò của tư vấn luật, chúng tôi xây dựng và cung cấp một hệ thống các dịch vụ pháp lý trên cơ sở hành lang pháp lý hiện hành đảm bảo tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp mang lại hiệu quả và lợi ích cho khách hàng trong hoạt động của mình.

Bản chất của tư vấn là sự định hướng, với 03 quá trình, (i) quá trình tiếp cận, tích lũy thông tin (ii) quá trình nhận thức và diễn giải thông tin (iii) quá trình đề xuất, định hướng hành động. Đối với tư vấn luật, việc cung cấp dịch vụ không nằm ngoài các quá trình nêu trên. (i) Tiếp nhận thông tin của khách hàng và nghiên cứu quy định của pháp luật (ii) Tư vấn, giải thích quy định của pháp luật để khách hàng nhận thức (iii) Đề xuất, định hướng hành động cho khách hàng.

Với cách tiếp cận và nhận thức vấn về tư vấn như trên, chúng tôi xây dựng và duy trì một đội ngũ nhân sự đảm bảo việc cung cấp dịch vụ, việc tương tác với khách hàng tuân thủ đầy đủ các quy định nêu trên, trí tuệ tập thể, nhiệt huyết và tận tâm là các tôn chỉ hành động của chúng tôi. Chúng tôi tự hào về đội ngũ nhân sự, chuyên viên, các cố vấn của mình về khả năng thích ứng với công việc, kỹ năng, kinh nghiệm và sự tuân thủ quy trình dưới một thương hiệu chung, công ty Luật TNL.

Dù khách hàng là ai, một doanh nghiệp lớn, đa ngành nghề, một cá nhân bắt đầu khởi sự kinh doanh khi làm việc chúng tôi luôn đảm bảo đáp ứng một quy trình cung cấp dịch vụ chuẩn mực và nhất quán, đồng hành và duy trì mối liên hệ mật thiết để đảm bảo chức năng của tư vấn, đảm bảo chất lượng dịch vụ và lợi ích của khách hàng.

Theo:http://tnl.vn

Tham khảo bản đồ
  • Thành lập công ty

    Thành lập công ty

    Điện thoại: 04 66 64 06 06

  • Đăng ký nhãn hiệu

    Đăng ký nhãn hiệu

    Điện thoại: 04 66 64 05 05