Công ty luật - Văn phòng luật sư tại Việt Nam

Văn phòng luật sư K&A

Địa chỉ: Số 18, ngách 6/12 phố Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Tp Hà Nội

Thông tin công ty
8

Trước nhu cầu về tư vấn pháp luật ngày càng gia tăng mạnh mẽ của các chủ thể kinh doanh, ngày 16 tháng 06 năm 2006 Văn phòng luật sư Doanh Thương (tiền thân của Văn phòng luật sư K&A) chính thức được thành lập theo Giấy chứng nhận hoạt động số 01010167/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp phép. Sau một thời gian đi vào hoạt động, Văn phòng luật sư Doanh Thương đã trưởng thành về đội ngũ Luật sư hùng hậu nên Trưởng Văn phòng đã quyết định đổi tên Văn phòng luật sư Doanh Thương thành Văn phòng luật sư K&A vào ngày 19/09/2013.

Muc tiêu hoạt động chủ yếu của Văn phòng ngay từ thời kỳ đầu thành lập là “THE BUSINESS LAW FIRM”, hãng luật chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân kinh doanh.

Phương châm hoạt động của Văn phòng được thể hiện ngay trong câu tiêu ngữ Slogan của Văn phòng đó là: “Lắng nghe và chia sẻ”. Các Luật sư của Văn phòng luật sư K&A hiểu rằng: Chỉ khi lắng nghe, chúng tôi mới thấu hiểu được những nhu cầu của Quý vị, từ đó các Luật sư mới giúp Quý vị có được giải pháp tư vấn pháp lý đúng đắn, an toàn và hiệu quả nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Quý vị ở mức cao nhất.

DỊCH VỤ TƯ VẤN

TƯ VẤN THUẾ, KẾ TOÁN

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Nhằm thiết lập một môi trường pháp lý chung, bình đẳng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp, không phân biệt đối xử giữa doang nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mục tiêu này hoàn toàn phù hợp với những đòi hỏi mới của môi trường kinh doanh trong nước, đồng thời phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Trên cơ sở nghiên cứu chuyên sâu và tầm nhìn chiến lược của những luật sư, luật gia, những chuyên viên pháp lý đang làm việc tại K&A về các quy định pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, K&A sẽ giúp Quý vị thực hiện những dịch vụ pháp lý  sau đây:

1. Tư vấn thành lập doanh nghiệp bao gồm

 • Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp
 • Tư vấn tên doanh nghiệp
 • Tư vấn ngành nghề đăng ký kinh doanh
 • Tư vấn tư về tư cách thành viên sáng lập, cổ đông sáng lập công ty
 • Tư vấn tư về tư cách người đại diện theo pháp luật của công ty
 • Tư vấn cơ cấu vốn điều lệ công ty
 • Tư vấn điều lệ doanh nghiệp
 • Tư vấn về cơ cấu tổ chức công ty
 • Tư vấn quy chế quản lý nội bộ công ty

2. Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (thay đổi đăng ký kinh doanh) bao gồm;

 • Tư vấn thay đổi các thành viên, các cổ đông và ngành nghề đăng ký kinh doanh
 • Tư vấn thay đổi tên, trụ sở, người đại diện doanh nghiệ
 • Tư vấn thay đổi tăng, giảm vốn điều lệ doanh nghiệp

3. Tư vấn, mua bán, chuyển nhượng cổ phần, sáp nhập, hợp nhât, chia, tách doanh nghiệp.

4. Tư vấn về giải thể, phá sản doanh nghiệp;

5. Tư vấn quản lý, quản trị doanh nghiệp;

6. Tư vấn cơ cấu tổ chức và phân cấp quản lý, xây dựng các Quy chế tổ chức hoạt động và các quy trình tác nghiệp trong Doanh nghiệp;

7. Thay mặt khách hàng thực hiện dịch vụ doanh nghiệp tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

8. Cung cấp các văn bản pháp luật hiện hành theo yêu cầu của Doanh nghiệp

TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

TƯ VẤN PHÁP LÝ DÀI HẠN

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

TƯ VẤN LAO ĐỘNG

TƯ VẤN LAO ĐỘNG

TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

Tham khảo bản đồ
 • Thành lập công ty

  Thành lập công ty

  Điện thoại: 04 66 64 06 06

 • Đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu

  Điện thoại: 04 66 64 05 05