Công ty luật - Văn phòng luật sư tại Việt Nam

Văn phòng Luật sư Thịnh Quốc

Địa chỉ: 31 Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Thông tin công ty
3

Văn Phòng Luật sư Thịnh Quốc cung cấp dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực như: Hình sự, Dân sự, Kinh tế, Hành chính, Lao động, Đất đai, Hôn nhân và gia đình …, cụ thể:

1. Tư vấn pháp luật: 

+ Tư vấn hợp đồng Dân sự, Bất động sản, kinh doanh – thương mại;

+ Tư vấn Doanh nghiệp: Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp, tư vấn thành lập, tổ chức lại, quản lý nội bộ, mua bán, sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản… doanh nghiệp;

+ Tư vấn sở hữu trí tuệ: Tư vấn, đại diện cho khách hàng đăng ký bản quyền tác giả, nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp… và các vấn đề khác trong sở hữu trí tuệ;

+ Tư vấn pháp luật về ngân hàng, đất đai, nhà ở, thừa kế, hôn nhân gia đình, lao động, hành chính…đặc biệt tư vấn thu hồi nợ.

2. Tham gia tố tụng:

+ Tham gia tố tụng bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong vụ án hình sự;
+ Tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong các vụ việc: Dân sự, hôn nhân – gia đình, kinh doanh – thương mại, đất đai, lao động, hành chính…;

+ Đại diện theo ủy quyền của đương sự tham gia tố tụng.

3. Đại diện ngoài tố tụng;

4. Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác:
+ Soạn thảo văn bản, đơn thư, hợp đồng, di chúc, làm chứng trong các giao dịch dân sự…;

+ Dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu…

Tham khảo bản đồ
  • Thành lập công ty

    Thành lập công ty

    Điện thoại: 04 66 64 06 06

  • Đăng ký nhãn hiệu

    Đăng ký nhãn hiệu

    Điện thoại: 04 66 64 05 05