Công ty luật TNHH Giải Pháp Luật

Công ty luật TNHH Giải Pháp Luật

🗺 Địa chỉ: 9 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
📞 Hotline: 0904030976
🌐 Website: gplaw.com.vn

Giới thiệu Công ty luật TNHH Giải Pháp Luật

Công ty luật TNHH Giải Pháp Luật (GPLAW) thành lập theo Giấy đăng ký hoạt động số 01020298/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp  TP.Hà Nội cấp lần 1 ngày 23/1/2008, lần 2 ngày 25/2/2009, lần 3 ngày 30/3/2015, hành nghề luật sư trong lĩnh vực: Tranh tụng; Tư vấn; Đại diện; Dịch vụ pháp lý khác.

Hướng tới là Công ty luật chuyên nghiệp về đầu tư và kinh doanh, Giải Pháp Luật – GPLAW nhận thức rõ tầm quan trọng của việc hoạch định và thực thi những giá trị cốt lõi: Kiến Thức Chuyên Sâu, Kỹ Năng Chuyên Nghiệp, Kinh Nghiệm Đa Dạng, Thông Hiểu Thực Tế, Phụng Sự Khách Hàng.

Với nhiều năm kinh nghiệm hành nghề luật sư chuyên nghiệp, Giải Pháp Luật – GPLAW đã tích lũy và cung cấp các Giải Pháp Pháp Lý chuyên nghiệp, sáng tạo, đa dạng, hiệu quả, có khả năng giải quyết thành công các vấn đề pháp lý cá biệt của mỗi Doanh nghiệp/Nhà đầu tư.

Bằng các giải pháp pháp lý của mình, Giải Pháp Luật – GPLAW luôn hỗ trợ các Doanh nghiệp/Nhà đầu tư biến hiểu biết pháp luật thành nguồn lực kinh doanh, thế mạnh cạnh tranh, ngăn ngừa rủi ro nhằm đạt được cả hai mục tiêu: Gia Tăng Lợi Nhuận và An Toàn Pháp Lý.

Vì vậy, phương châm “Giải Pháp Luật Vì Doanh Nghiệp – Law Solutions For Business” là cam kết chiến lược về chất lượng dịch vụ pháp lý của Giải Pháp Luật – GPLAW với Quý Khách hàng.

Giải Pháp Luật – GPLAW hy vọng và tin tưởng trở thành một cộng sự tin cậy đồng hành cùng con đường phát triển của Quý Khách hàng!

Tại sao, GPLAW?

Các Doanh nghiệp/Nhà đầu tư đã tin tưởng lựa chọn Giải Pháp Luật – GPLAW bởi Giải Pháp Luật – GPLAW là một hãng luật chuyên nghiệp:

Đội ngũ luật sư chuyên nghiệp: “Tâm – Tài – Tín”

 • Kiến thức pháp luật chuyên sâu;
 • Kỹ năng luật sư chuyên nghiệp;
 • Kinh nghiệm hành nghề đa dạng;
 • Thông hiểu thực tế kinh doanh và pháp lý;
 • Tận tâm phụng sự Khách hàng;

Dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp: “Trí tuệ – Hiệu quả – An toàn – Gia tăng giá trị”

 • Giải pháp pháp lý sáng tạo, đa dạng, có khả năng bảo vệ, giải quyết thành công các vấn đề pháp lý cá biệt của Doanh nghiệp/Nhà đầu tư.
 • Giải pháp pháp lý luôn bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng của Doanh nghiệp/Nhà đầu tư với chi phí hợp lý;
 • Giải pháp pháp lý luôn bảo đảm an toàn pháp lý cho Doanh nghiệp/Nhà đầu tư.
 • Giải pháp pháp lý luôn gia tăng giá trị và giảm chi phí kinh doanh, đầu tư cho Doanh nghiệp/Nhà đầu tư.

Dịch vụ pháp lý của Công ty luật TNHH Giải Pháp Luật

Doanh nghiệp

GPLAW cung cấp dịch vụ pháp lý về doanh nghiệp và quản trị nội bộ doanh nghiệp sau đây:

TƯ VẤN THÀNH LẬP, THAY ĐỔI HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

 • Tư vấn lựa chọn hình thức doanh nghiệp; phân tích về lợi ích và bất lợi của mỗi loại hình (về cơ cấu vốn – sở hữu, cơ cấu tổ chức, quản lý nội bộ, chính sách thuế…) nhằm giúp nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với định hướng hoạt động đầu tư, kinh doanh trong tương lai;
 • Tư vấn lựa chọn nơi đặt trụ sở doanh nghiệp để được Cơ quan đăng ký kinh doanh chấp nhận hoặc được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định pháp luật;
 • Tư vấn các điều kiện cần đáp ứng đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trước hay sau khi nộp đơn đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật đầu tư trước khi đăng ký thành lập doanh nghiệp;
 • Tư vấn về tất cả các vấn đề khác liên quan đến thành lập, tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp và các doanh nghiệp con, doanh nghiệp thành viên khác.
 • Tư vấn về tất cả các vấn đề liên quan đến thay đổi đăng ký hoạt động doanh nghiệp;

SOẠN THẢO TÀI LIỆU VÀ ĐẠI DIỆN ĐÀM PHÁN

 • Tư vấn thủ tục và tài liệu thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp, thay đổi đăng ký hoạt động doanh nghiệp: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Danh sách thành viên/ cổ đông sáng lập, tài liệu chứng thực pháp lý của cá nhân, tổ chức thành lập doanh nghiệp…;
 • Tư vấn cho nhà đầu tư đàm phán, soạn thảo, ký kết các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp, như thỏa thuận cổ đông, thuê trụ sở, thuê dịch vụ thành lập doanh nghiệp…, bảo đảm doanh nghiệp sau đăng ký thành lập kế thừa các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu doanh nghiệp;
 • Tư vấn cho nhà đầu tư đàm phán, soạn thảo, ký kết Điều lệ doanh nghiệp, đặc biệt là các điều khoản điều lệ mà pháp luật cho phép các nhà đầu tư được tự thỏa thuận khác với quy định pháp luật.

CẤP GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP, THAY ĐỔI HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

 • Thay mặt nhà đầu tư nộp hồ sơ lên cơ quan thẩm quyền và theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ xin cấp đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi hoạt động doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh có điều kiện;
 • Đại diện hoặc tham gia cùng với nhà đầu tư trao đổi với cơ quan thẩm quyền về nội dung của hồ sơ xin cấp phép;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, đăng ký thay đổi hoạt động doanh nghiệp, văn phòng đại diện, chi nhánh doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh có điều kiện;
 • Thay mặt nhà đầu tư nộp hồ sơ công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi hoạt động doanh nghiệp, khắc và đăng ký mẫu dấu;

HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

 • Soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu, hoàn thành các thủ tục sau khi đã được cấp đăng ký hoạt động doanh nghiệp, như: đăng ký thuế, mua hoặc in hóa đơn VAT, mở tài khoản ngân hàng, lập sổ cổ đông/thành viên, hoàn thành góp vốn, lập ban kiểm soát v.v…;
 • Soạn thảo hệ thống văn bản quy tắc quản trị nội bộ doanh nghiệp: Thỏa thuận Cổ đông/Thành viên, Qui chế hoạt động của các Cơ quan quản lý doanh nghiệp, Chính sách kiểm soát và tuân thủ nội bộ…
 • Tư vấn tổ chức họp ĐHĐCĐ, HĐQT, HĐTV và thông qua các quyết định trong doanh nghiệp;

TƯ VẤN VÀ ĐÁNH GIÁ PHÁP LÝ

 • Tư vấn chuyển nhượng vốn góp, cổ phần, phát hành cổ phần, trái phiếu doanh nghiệp;
 • Tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp, chuyển đổi loại hình, giải thể và phá sản doanh nghiệp;
 • Tư vấn hợp đồng kinh doanh, dự án đầu tư;
 • Tư vấn chế độ tài chính, kế toán, thuế, lao động, sở hữu trí tuệ;
 • Nghiên cứu, đánh giá các vấn đề pháp lý doanh nghiệp;
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho Doanh nghiệp/Doanh nhân

Mua bán & Sáp nhập (M&A)

GPLAW cung cấp dịch vụ pháp lý về giao dịch M&A sau đây:

TƯ VẤN KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ VÀ GIẢI PHÁP PHÁP LÝ VỀ M&A

 • Tư vấn chính sách và pháp luật liên quan đến M&A, các vấn đề sở hữu, mua bán cổ phần/vốn góp, quyền kiểm soát và chi phối doanh nghiệp, quyền quản trị – điều hành doanh nghiệp;
 • Tư vấn về phương thức thực hiện giao dịch M&A, cơ cấu giao dịch M&A, khả năng thực hiện trên thực tế và khả năng đạt được đăng ký & phê chuẩn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với giao dịch đó;
 • Tư vấn chiến lược, giải pháp pháp lý thực hiện thành công giao dịch M&A nhằm đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư về: (i) mục tiêu kinh doanh – thương mại trong thương vụ M&A, (ii) thâu tóm quyền kiểm soát và chi phối doanh nghiệp, (iii) thâu tóm quyền quản trị – điều hành doanh nghiệp .

THẨM ĐỊNH VÀ BÁO CÁO NGHIÊN CỨU PHÁP LÝ

 • Thay mặt nhà đầu tư thực hiện khảo sát, thẩm định pháp lý về doanh nghiệp dự kiến mua hoặc bán;
 • Cung cấp cho nhà đầu tư báo cáo nghiên cứu pháp lý về các vấn đề liên quan đến tình trạng pháp lý của doanh nghiệp dự kiến mua hoặc bán, bao gồm: (i) Các đánh giá pháp lý liên quan đến: giấy phép kinh doanh, quy chế nội bộ, vốn và quan hệ sở hữu vốn, tài sản, nghĩa vụ hợp đồng, nghĩa vụ tài chính, lao động, các tranh chấp pháp lý và tất cả các yêu cầu mà pháp luật buộc doanh nghiệp phải tuân thủ để hoạt động của doanh nghiệp là hợp pháp và (ii) Cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn của doanh nghiệp mua hoặc bán có khả năng tạo ra hậu quả pháp lý không tốt sau này.

TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG M&A VÀ TÀI LIỆU, HỢP ĐỒNG LIÊN QUAN

 • Tư vấn điều kiện pháp lý và lựa chọn hình thức, cơ cấu hợp đồng phù hợp với phương thức thực hiện giao dịch M&A đã lựa chọn;
 • Soạn thảo hợp đồng M&A và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến giao dịch M&A;
 • Tư vấn, soạn thảo các hợp đồng khác có liên quan đến giao dịch M&A, như: hợp đồng kiểm toán doanh nghiệp, hợp đồng định giá doanh nghiệp, hợp đồng tài trợ tài chính cho giao dịch M&A, hợp đồng môi giới, phát hành chứng khoán… ;

TƯ VẤN, ĐẠI DIỆN ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG M&A VÀ TÀI LIỆU, HỢP ĐỒNG LIÊN QUAN

 • Đại diện nhà đầu tư đàm phán với doanh nghiệp, cổ đông/thành viên công ty dự kiến mua hoặc bán về nội dung giao dịch, hợp đồng và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến giao dịch M&A;
 • Đại diện nhà đầu tư đàm phán với các bên tư vấn, tài trợ, môi giới, phát hành chứng khoán…liên quan đến giao dịch M&A;
 • Đánh giá và tư vấn về nội dung đàm phán, điều chỉnh lại hợp đồng M&A và tài liệu, hợp đồng khác liên quan đến giao dịch M&A dựa trên kết quả đàm phán.

ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG M&A

 • Thay mặt nhà đầu tư nộp hồ sơ và theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng M&A với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, đăng ký tập trung kinh tế).
 • Nhận và bàn giao kết quả đăng ký hợp đồng M&A cho nhà đầu tư.

TƯ VẤN CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ PHÁT SINH SAU GIAO DỊCH M&A

Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh sau giao dịch M&A, bao gồm:

 • Chuyển giao sổ cổ đông/thành viên, quyền sở hữu cổ phần/vốn góp;
 • Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty phù hợp với thỏa thuận giao dịch M&A,
 • Chuẩn bị các biên bản, nghị quyết, thông báo báo chí liên quan đến việc kết thúc giao dịch M&A;
 • Các vấn đề về miễn nhiệm – bổ nhiệm các chức danh quản lý doanh nghiệp,
 • Các khiếu nại của người lao động do thay đổi quy chế lao động – tiền lương,
 • Chuyển giao hay chấm dứt quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp của doanh nghiệp;
 • Giải quyết các vi phạm, tranh chấp về giao dịch M&A, giao dịch khác hay tài sản của doanh nghiệp;
 • vv…

Hợp đồng đầu tư & thương mại

GPLAW cung cấp dịch vụ pháp lý về thẩm định, soạn thảo, đàm phán hợp đồng sau đây:

THẨM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN GIẢI PHÁP PHÁP LÝ 

 • Nghiên cứu tài liệu, thông tin liên quan của các bên hợp đồng trong trường hợp cụ thể theo yêu cầu của khách hàng, nhằm ghi nhận chính xác nhất thỏa thuận chung của các bên về các điều kiện thương mại và kỹ thuật trong mỗi giao dịch cụ thể;
 • Đánh giá và phân tích các lợi ích và rủi ro tiềm ẩn của mỗi bên trong mỗi giao dịch hợp đồng cụ thể;
 • Báo cáo thẩm định các rủi ro hợp đồng và đề xuất giải pháp pháp lý bảo đảm tối đa các quyền và lợi ích hợp pháp tốt nhất cho khách hàng; khả năng thực thi hợp đồng trên thực tế; phòng tránh, giảm thiểu tối đa rủi ro, vi phạm, tranh chấp và kiện tụng.

TƯ VẤN CƠ CẤU VÀ HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG

 • Tư vấn khuôn khổ pháp lý của hợp đồng và đề xuất cơ cấu các điều khoản nội dung của hợp đồng phù hợp nhất với giao dịch của các bên, bảo đảm tính hiệu lực theo quy định của pháp luật và khả năng thực thi hợp đồng trên thực tế.
 • Tư vấn điều kiện pháp lý và lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp nhất với giao dịch của các bên và quy định của pháp luật;

TƯ VẤN SOẠN THẢO, ĐÀM PHÁN, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

 • Tư vấn cơ cấu, soạn thảo mới hoặc cơ cấu, soạn thảo lại hợp đồng, phụ lục hợp đồng, văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng nhằm đạt được các điều khoản hợp đồng rõ ràng, đáp ứng mục tiêu kinh doanh – thương mại và bảo đảm tối đa các quyền và lợi ích hợp pháp tốt nhất cho khách hàng trong hợp đồng;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến chi phí hợp đồng: biện pháp bảo đảm hợp đồng, thanh toán, bảo hiểm, thuế, phí, lệ phí…nhằm đưa ra giải pháp pháp lý có lợi nhất cho khách hàng về giảm thiểu chi phí hợp đồng, tối đa hóa lợi nhuận kinh doanh phát sinh từ hợp đồng;
 • Tư vấn thủ tục hành chính liên quan đến hợp đồng: thẩm định tư cách pháp lý, thủ tục phê chuẩn nội bộ của các bên ký kết, thủ tục công chứng, chứng thực, đăng ký hợp đồng …;
 • Tư vấn, soạn thảo các (bộ) hợp đồng mẫu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên của khách hàng;
 • Phân tích và đánh giá về giao dịch hợp đồng, tư vấn cho khách hàng nhận biết các lợi thế đàm phán, các vấn đề mấu chốt, mang tính chiến lược trong đàm phán, thương thảo hợp đồng;
 • Đại diện hoặc cùng khách hàng đàm phán, thương thảo với đối tác về nội dung hợp đồng, điều chỉnh lại hợp đồng dựa trên kết quả đàm phán.

Bất động sản & Xây dựng

Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm

Tranh tụng & giải quyết tranh chấp

Liên hệ Công ty luật TNHH Giải Pháp Luật

Khách sạn Thể Thao (P 427 Nhà D)
9 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: 0904030976

Báo lỗi / Khiếu nại bài viết

  Công ty Luật

  khác
  Công ty Luật TNHH Việt An

  Công ty Luật TNHH Việt An

  🗺 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Hoàng Ngân Plaza, số 125 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  📞 Hotline09 3311 3366
  🌐 Website: https://luatvietan.vn

  Công ty luật TNHH VLG

  🗺 Địa chỉ: Phòng 2001, Tầng 20, Tòa Tháp Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
  📞 Hotline: 024.3514.9252
  🌐 Website: vlg-law.com

  Công ty luật TNHH Leadconsult

  🗺 Địa chỉ: Phòng 16, tầng 6 – R6, sảnh B Royal city, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  📞 Hotline: (84.24) 66 66 36 59
  🌐 Website: leadconsult.com.vn

  Văn bản pháp luật mới