Văn phòng luật sư NH Quang và cộng sự

Văn phòng luật sư NH Quang và cộng sự

🗺 Địa chỉ: B23 Khu biệt thự Trung Hòa Nhân Chính, Phố Nguyễn Thị Định, Quận Thanh Xuân
📞 Hotline: 84-24-3537 6939
🌐 Website: nhquang.com/vi/

Giới thiệu Văn phòng luật sư NH Quang và cộng sự

Sứ mệnh & Tầm nhìn

Kể từ khi thành lập năm 2004, NHQuang&Cộng sự đã đề ra triết lý phát triển của mình:

cung cấp các dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong nước và quốc tế, phục vụ sự phát triển quốc gia và thúc đẩy sự phát triển của hệ thống tư pháp và công lý

Để có thể theo đuổi triết lý này, chúng tôi

 • Cung cấp dịch vụ pháp lý nhằm giúp khách hàng có thể dự đoán và phòng tránh được các vấn đề và rủi ro, giải quyết được tranh chấp và đạt được mục tiêu kinh doanh
 • Tích cực tham gia các hoạt động vận động chính sách để đóng góp vào chất lượng chính sách và pháp luật tại Việt Nam
 • Khuyến khích các luật sư phát triển nhằm cung cấp dịch vụ chuyên môn sáng tạo trong những lĩnh vực pháp lý chuyên ngành
 • Nâng cao năng lực và đạo đức bằng việc khuyến khích các luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho các nhóm yếu thế và các tổ chức đại diện cho họ

Làm việc trong lĩnh vực pháp lý đa dạng, bao gồm các hoạt động của doanh nghiệp, thuế, lao động, xây dựng, đất đai, giáo dục và tranh tụng, luật sư của chúng tôi thực hiện những dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp để hỗ trợ khách hàng đạt được các mục tiêu kinh doanh và cá nhân; xác định và quản lý rủi ro; đàm phán giao dịch và hợp đồng; và giải quyết tranh chấp. Bằng việc lắng nghe khách hàng và thấu hiểu mục tiêu kinh doanh của họ, chúng tôi bố trí đội ngũ luật sư phù hợp với từng dự án một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Dù khách hàng là một doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực kinh doanh mới nổi hay là một tập đoàn đa quốc gia, khách hàng luôn luôn là mối quan hệ quan trọng với NHQuang&Cộng sự, chúng tôi luôn sẵn sàng những nhân sự phù hợp nhất, có thái độ quan tâm và có tinh thần phục vụ.

Các thành viên và luật sư của NHQuang&Cộng sự cùng chia sẻ quan điểm: hãng luật của chúng tôi cần giúp đỡ các nhóm yếu thế bằng khả năng chuyên môn của mình một cách trực tiếp hoặc thông qua hỗ trợ pháp lý đối với các tổ chức xã hội-phi chính phủ (NGOs), cơ quan nhà nước, các đoàn luật sư địa phương hoặc Liên đoàn luật sư Việt Nam. Hàng ngàn giờ làm việc của các thành viên, luật sư và trợ lý đã được cung cấp miễn phí trong suốt hơn mười năm hoạt động. Những hoạt động trợ giúp này đã hiện thực hóa cam kết về giá trị cốt lõi của chúng tôi trong việc cống hiến cho đất nước, quan tâm tới các nhóm yếu thế và phát triển hệ thống tư pháp nước nhà.

NHQuang&Cộng sự tin tưởng rằng môi trường chuyên nghiệp phải là một môi trường để tất cả cùng phát triển trên cơ sở các giá trị chung cốt lõi. Với việc tập trung phát triển chuyên môn vững vàng của đội ngũ nhân sự, chúng tôi cũng tôn trọng các ưu điểm chuyên môn pháp lý độc đáo, mối quan tâm nghề nghiệp và khả năng đặc biệt của từng cá nhân. Chúng tôi tạo ra một môi trường mang tính giáo dục và cởi mở để các thành viên cùng nhau phát triển. Chúng tôi luôn duy trì một đội ngũ chuyên môn trong một số lĩnh vực cụ thể để tạo ra sự khác biệt, cũng như liên tục tổng hợp và chia sẻ thông tin và chuyên môn trong quá trình đào tạo luật sư và các cộng sự, hướng tới những dịch vụ với chất lượng ngày một tốt hơn.

“Chúng tôi luôn duy trì một đội ngũ chuyên môn trình độ cao trong một số lĩnh vực cụ thể để tạo ra sự khác biệt, cũng như liên tục tổng hợp và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, chuyên môn trong quá trình đào tạo các luật sư và cộng sự, hướng tới những dịch vụ với chất lượng ngày một cao hơn.

Con người

Làm việc trong lĩnh vực pháp lý đa dạng, bao gồm các hoạt động của doanh nghiệp, thuế, lao động, xây dựng, đất đai, giáo dục và tranh tụng, luật sư của chúng tôi thực hiện những dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp để hỗ trợ khách hàng đạt được các mục tiêu kinh doanh và cá nhân; xác định và quản lý rủi ro; đàm phán giao dịch và hợp đồng; và giải quyết tranh chấp. Bằng việc lắng nghe khách hàng và thấu hiểu mục tiêu kinh doanh của họ, chúng tôi bố trí đội ngũ luật sư phù hợp với từng dự án một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Dù là một doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực kinh doanh mới nổi hay là một tập đoàn đa quốc gia, khách hàng luôn luôn là mối quan hệ quan trọng với NHQuang&Cộng sự, chúng tôi luôn sẵn sàng những nhân sự phù hợp nhất, có thái độ quan tâm và có tinh thần phục vụ.

Với mỗi vụ việc hoặc vấn đề pháp lý của khách hàng, NHQuang&Cộng sự sẽ chỉ định một luật sư thành viên chịu trách nhiệm chính. Đội ngũ chuyên môn giải quyết vụ việc hay vấn đề pháp lý đó sẽ được cấu trúc một cách kinh tế và hiệu quả nhưng vẫn bảo đảm về chuyên môn và kinh nghiệm hành nghề. Các luật sư, trợ lý luật sư trong nhóm sẽ trực tiếp nghiên cứu, soạn thảo, và thực hiện các hoạt động bổ trợ liên quan khác dưới sự điều hành, hướng dẫn của luật sư cao cấp; sau đó, luật sư chính sẽ xem xét và rà soát lại toàn bộ công việc để bảo đảm chất lượng chuyên môn cuối cùng. Do vậy, vụ việc được giải quyết hiệu quả ở mức trách nhiệm cao nhưng chỉ với chi phí hợp lý cho khách hàng.

Lĩnh vực hành nghề của Văn phòng luật sư NH Quang và cộng sự

NHQuang&Cộng sự luôn tìm kiếm những giải pháp sáng tạo cho những thách thức phức tạp mà khách hàng của chúng tôi phải đối mặt. Những giải pháp này có được nhờ đội ngũ thành viên gồm các luật sư với năng lực pháp lý tốt nhất và các cộng sự hỗ trợ tuyệt vời. Bản sắc của văn phòng hình thành từ tinh thần đồng đội và sự hợp tác; do vậy, chúng tôi luôn tìm kiếm sự cộng tác với những luật sư có chung định hướng và phương châm nghề nghiệp này.

Kinh doanh thương mại

Mua bán & Sáp nhập doanh nghiệp
NHQuang&Cộng sự hỗ trợ khách hàng trong việc mua và bán sản nghiệp của mình dù là tài sản hay là cổ phần. Dịch vụ của chúng tôi liên quan đến việc mua bán và hợp nhất doanh nghiệp là khá toàn diện và bao gồm cả các vấn đề liên quan đến lao động, thu xếp tài chính, cổ đông và các vấn đề chuyển đổi, cấu trúc lại doanh nghiệp khi đã mua.

Đàm phán & Soạn thảo hợp đồng
Chúng tôi hiểu rằng mỗi yêu cầu của khách hàng có những đặc điểm, nhu cầu và mối quan tâm riêng. Hợp đồng chúng tôi soạn thảo phản ánh được những yếu tố này. Chúng tôi soạn thảo mỗi hợp đồng theo nhu cầu riêng của khách hàng và cố gắng làm việc để hợp đồng có thể phòng ngừa được mọi vấn đề có thể xảy ra trong tương lai mà khách hàng có thể gặp phải

Đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước
Luật sư của chúng tôi hoạt động rất tích cực trong việc thúc đẩy một môi trường kinh doanh thuận lợi cho đầu tư trong nước và nước ngoài với nhiều các bài viết, nghiên cứu cho Chính phủ Việt Nam

Giải thể, Phá sản, Mất khả năng thanh toán nợ & Cấu trúc lại doanh nghiệp
Để có thể giúp đỡ khách hàng giải quyết tình trạng khó khăn trong kinh doanh và tình trạng mất khả năng thanh toán nợ đến hạn của các loại hình doanh nghiệp ở các ngành khác nhau, chúng tôi thực hiện các dịch vụ quản tài viên hay đại diện cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến tài sản, nhà cung cấp, chủ nợ có bảo đảm hay không có bảo đảm trong quá trình thực hiện các thủ tục này.

Kiểm soát tuân thủ
Luật sư của chúng tôi cũng tư vấn các vấn đề liên quan đến tuân thủ các quy định quản trị hay các cam kết trong chuỗi cung cấp trong một quốc gia hay đa quốc gia, các quy định tuân thủ về các điều kiện kinh doanh, điều kiện của công ty đại chúng, công ty niêm yết, trách nhiệm của những người điều hành hay quản trị doanh nghiệp.

Các lĩnh vực khác

Giáo dục
Việt Nam đang hướng tới xây dựng một nền kinh tế tri thức. Đầu tư vào lĩnh vực giáo dục được khuyến khích bằng các hình thức ưu đãi thuế và hỗ trợ khác của Chính phủ. NHQuang&Cộng sự cung cấp những dịch vụ pháp lý đa dạng trong lĩnh vực này nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư cũng như các cơ sở giáo dục trong cả khu vực phi lợi nhuận và vì lợi nhuận. Khách hàng của chúng tôi có thể là các trường mầm non, trung tâm Anh ngữ, hay các trung tâm đào tạo nghề. Chúng tôi đã thành lập và tư vấn cho rất nhiều cơ sở giáo dục trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài trong hơn mười năm qua.

Môi trường và Phát triển Bền vững
Chúng tôi đại diện cho thế giới những thực thể đa dạng chịu tác động của những vấn đề biến đổi khí hậu, bao gồm những đơn vị tham gia quá trình sản xuất và tiêu thụ năng lượng, sản xuất công nghiệp, công nghệ sạch, tài nguyên thiên nhiên, cho vay và đầu tư, và những công ty mong muốn đưa tiêu chuẩn môi trường “xanh” vào hoạt động kinh doanh của mình.

Xây dựng
Trong hơn mười năm, nhóm luật sư về xây dựng của NHQuang&Cộng sự đã bảo vệ quyền lợi cho nhiều khách hàng trong ngành xây dựng cũng như tư vấn xuyên suốt trong tất cả các giai đoạn dự án của khách hàng, tại nhiều địa điểm khác nhau trong cả nước. Chúng tôi tư vấn cho khách hàng một cách chủ động về hợp đồng, quan hệ lao động, các vấn đề về pháp luật lao động, và quản lý rủi ro.

Đất và Nhà ở
Tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đều đã tham gia những dự án phát triển khu dân cư với quy mô lớn nhỏ khác nhau. Hoạt động tư vấn trải rộng trên tất cả các hình thức tư vấn pháp lí và tranh tụng phát sinh từ cho thuê thương mại, thỏa thuận giữa nhà thiết kế với bên môi giới, nhà thầu, bên mua, người dân.

Bảo hiểm
NHQuang&Cộng sự thường tư vấn cho các công ty bảo hiểm Việt Nam và công ty bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài trong các vấn đề bảo hiểm phi nhân thọ. Chúng tôi tư vấn trong nhiều lĩnh vực bảo hiểm khác nhau, từ bảo hiểm tài sản và thiệt hại, bảo hiểm trách nhiệm toàn bộ, và bảo hiểm trách nhiệm đối với sản phẩm. Với kinh nghiệm hành nghề phong phú và thực tiễn tham gia tranh tụng trong vai trò đại diện cho cả bên nguyên và bị đơn, chúng tôi hoàn toàn có đủ khả năng phân tích thế mạnh của mỗi vụ việc từ quan điểm của cả hai bên, và có thể cung cấp cho khách hàng những lời khuyên thực tế và chiến lược một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Tài chính & Thuế

Thuế
Đội ngũ tư vấn thuế của chúng tôi có kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề thuế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) trong nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau. Chúng tôi giúp các DNVVN từ việc khai thuế đến vấn đề thuế trong các giao dịch cụ thể nhằm đáp ứng các yêu cầu của pháp luật Việt Nam và đáp ứng mục tiêu của khách hàng trong việc đóng thuế đúng và hiệu quả.

Kế toán
Cùng với dịch vụ tư vấn Pháp luật, NHQuang&Cộng sự sẽ hỗ trợ khách hàng thiết lập hệ thống Kế toán-Tài chính doanh nghiệp cho phù hợp với quy mô và loại hình của khách hàng để thực hiện công tác kế toán theo quy định của pháp luật kế toán Việt Nam. Bộ phận tư vấn và thực hành kế toán của chúng tôi có bề dày kinh nghiệm, làm việc theo tiêu chuẩn Kế toán Việt Nam và sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán thông dụng đang có mặt tại Việt Nam.

Sở hữu trí tuệ

Quyền tác giả
Quyền tác giả là một vấn đề ngày càng được chú trọng bảo vệ tại Việt Nam. Để giúp khách hàng có thể bảo vệ được quyền tác giả, chủ sở hữu tác phẩm của mình hay giúp đỡ các khách hàng thoả thuận trong việc sử dụng tác phẩm trong các lĩnh vực nghệ thuật, chúng tôi có kinh nghiệm với các tổ chức bảo vệ quyền tác giả tập thể như: Trung tâm quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, Trung tâm bảo vệ quyền tác giả văn học cũng như với Cục Bản quyền tác giả văn học và nghệ thuật Việt Nam.

Đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá
Để giúp khách hàng có thể bảo vệ và phát triển nhãn hiệu của mình, chúng tôi có kinh nghiệm với Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP) cũng như có kinh nghiệm với Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) để tư vấn và cung cấp các dịch vụ có hiệu quả và thực tế cho khách hàng đang tìm kiếm các phương án để bảo vệ và phát triển nhãn hiệu của mình.

Giải quyết Tranh chấp

Tranh chấp Thương mại
Sau hơn 15 năm tư vấn thực tiễn và chiến lược, các luật sư NHQuang&Associates đã giúp khách hàng giải quyết thành công nhiều tranh chấp thương mại bằng nhiều phương thức khác nhau như tố tụng tại tòa, tố tụng trọng tài, hòa giải thương mại.

Giải quyết Khiếu nại hành chính
Nhằm bảo vệ tài sản và quyền lợi của khách hàng, NHQuang&Cộng sự không chỉ cung cấp các ý kiến tư vấn với chuyên môn cao và bề dày kinh nghiệm, mà còn tham dự các phiên tòa các cấp tại Việt Nam. Chúng tôi cũng có nhiều luật sư giữ vai trò Hòa giải viên của các tổ chức hòa giải uy tín trong và ngoài nước, có thể giúp khách hàng giải quyết các vấn đề của mình bằng phương thức ôn hòa, hiệu quả và ít tốn kém chi phí nhất.

Tranh chấp Dân sự
Nhằm bảo vệ tài sản và quyền lợi của khách hàng, NHQuang&Cộng sự không chỉ cung cấp các ý kiến tư vấn với chuyên môn cao và bề dày kinh nghiệm, mà còn tham dự các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm tại tất cả các cấp tòa tại Việt Nam trong lĩnh vực này.

Tranh chấp Lao động
Cùng với hoạt động tranh tụng trong lĩnh vực thương mại, tham gia tranh tụng trong các tranh chấp lao động từ lâu đã là một trong các hoạt động chính và điểm mạnh của NHQuang&Cộng sự. Sau hơn 10 năm tư vấn thực tiễn và chiến lược, nhóm luật sư tranh tụng của chúng tôi đã giúp khách hàng thành công trong rất nhiều vụ án lao động.

Nghiên cứu &
Vận động chính sách

Liên hệ Văn phòng luật sư NH Quang và cộng sự

Hà Nội

B23 Khu biệt thự Trung Hòa Nhân Chính, Phố Nguyễn Thị Định, Quận Thanh Xuân
Tel: 84-24-3537 6939

Thành phố Hồ Chí Minh

Lầu 1, Tòa nhà Harmony, Số 47-49-51 Đường Phùng Khắc Khoan. Phường Đa Kao, Quận 1
Tel: 84-28-3822 6290

Báo lỗi / Khiếu nại bài viết

  Văn phòng luật sư

  khác
  Công ty Luật TNHH Việt An

  Công ty Luật TNHH Việt An

  🗺 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Hoàng Ngân Plaza, số 125 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  📞 Hotline09 3311 3366
  🌐 Website: https://luatvietan.vn

  Văn phòng luật sư AIC

  🗺 Địa chỉ: Phòng 902, Tòa Nhà 17- T4, Khu Đô Thị mới Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
  📞 Hotline: (84-4)6251 2657
  🌐 Website: aiclawyers.com.vn

  Văn phòng luật sư Hoàng Minh

  🗺 Địa chỉ: Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
  📞 Hotline: 024.3974 3442
  🌐 Website: luathoangminh.com

  Văn phòng luật sư Cao Minh Luật

  🗺 Địa chỉ: Phòng 5B, Tòa nhà Nam An, Số 167-169 Điện Biên Phủ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  📞 Hotline: 0906090202
  🌐 Website: tuvanluatsu.com

  Văn bản pháp luật mới